הסכם/חוזה מכר במקרקעין להורדה מובא לפניכם


חוזה המכר שלהלן מכיל את הנקודות המרכזיות והחשובות שעל עורך הדין להסדיר בעסקה למכירת/ קניית דירה. בהסכם נקבעים הפרטים הבאים:
תקופת ההסכם, הסכום שישולם, אמצעי התשלום, מועדי התשלום, מקרים שעלולים לצוץ ופתרונות, וכן כל פרט מהותי אחר הרלוונטי לעסקה שבה עו”ד נדרש לייצג

? להורדת קובץ הסכם מכר מקרקעין לדוגמא, לחצו על הקובץ שלהלן: