04 יוני

שטר חוב מהווה ערובה שנועדה להבטיח התחייבות של אדם כלפי חברו, כך שבמקרה של הפרת ההתחייבות מחזיק השטר יוכל לממש את השטר כך שההתחייבות תמומש. בבסיסו שטר חוב הוא בין שני צדדים, עושה השטר ומחזיק השטר, אך במקרים רבים מתווספים צדדים שלישיים על מנת לחזק את מידת הביטחון של אוחז השטר וחותמים אף הם כערבים […]

קרא עוד