קטגוריה: סילוק יד

פינוי פולש ממקרקעין שביצע הסגת גבול

דיני הקניין של מדינת ישראל, מעניקים הגנות מסוגים מס..