קטגוריה: מונחים במקרקעין

שאילה במקרקעין מהי?

שאילה היא זכות המוקנית ללא תמורה, להחזיק בנכס ולהשת..

חכירה: מה זה? ומהי חכירה לדורות

חכירה היא שכירות של נכס מקרקעין לתקופה העולה על 5 שנ..

תשריט בית משותף

תשריט בית משותף הוא מסמך הנדסי המכיל שרטוטים של הבי..

דמי איזון בין שכנים בהצמדה למקרקעין משותפים

הצמדה למקרקעין היא פעולה המייחדת חלק מסויים מתוך הר..

רישום בית משותף

רישום בית משותף בפנקס הבתים המשותפים הוא הליך לרישו..

רכוש משותף בין בעלי הדירות לפי חוק המקרקעין

רכוש משותף לפי חוק המקרקעין כולל את כל החלקים בבית ה..