תשריט בית משותף – כל מה שחשוב לדעת

תשריט בית משותף הוא מסמך הנדסי המכיל שרטוטים של הבי..

שטר מכר – כל מה שחשוב לדעת

שטר מכר הוא מסמך קצר בעל תבנית קבועה, המעיד על העברת ..

שטר חוב – כל מה שחשוב לדעת

שטר חוב מהווה ערובה שנועדה להבטיח התחייבות של אדם כ..

מקרקעי ציבור ומקרקעי ייעוד

מה נחשב למקרקעי ציבור? א. מקרקעין השייכים למדינה, ל..

פרצלציה – איך עושים אותה בהצלחה רבה, מעודכן 2020

פרצלציה במקרקעין היא מהלך שבו מבוצע איחוד וחלוקה מח..

פירוק שיתוף במקרקעין

רשימת נושאיםפירוק שיתוף לפי הסכםפירוק באמצעות חלוק..

שיתוף במקרקעין

תוכן המאמרהסכם שיתוף במקרקעיןהחלטה של שותף יחידהחל..

הצמדה למקרקעין

הצמדה למקרקעין היא פעולה המייחדת חלק מסויים מתוך הר..

מהי עסקת קומבינציה במקרקעין עם קבלן – 2020

עסקאות קומבינציה מפורסמותהחוזה בין הצדדיםרישום הע..

כיצד מתבצע הליך הרישום של בית משותף

1. הגשת בקשה לרישוםאופן הגשת הבקשה לרישום בית משותף2...